måndag 26 oktober 2015

Självscanning

Scanna qr-koden kryssa i svar på 19 frågor, klicka på skicka, klart! Tummen upp för skolinspektionen!

Tummen upp också till skolans rektor som tidigare har påmint oss föräldrar om skolenkäten cirka tre gånger. Blir det lite oöverskådligt för skolan när föräldrarna skickar in via nätet istället för att lämna kuvert till fröken?...

Inga kommentarer: